Regulamin

Regulamin sesji portretowej w ramach akcji #Portret za osocze

prowadzonej przez Aneta Pawska Zaczarowane Historie:

 1. Organizatorem sesji jest firma Aneta Pawska Zaczarowane Historie NIP 5542792939 REGON 361342005

 2. Celem akcji jest zachęcenie do oddawania osocza przez osoby posiadające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej oddawania składników krwi.

 3. Z darmowej sesji portretowej może skorzystać osoba, która oddała osocze dla osób chorych na COVID-19 lub inna osoba przez nią wskazana.

 4. W sesji może wziąć udział jedna osoba, powyżej 16 roku życia.

 5. Sesja obejmuje jedną kreację przygotowaną we własnym zakresie, bądź przygotowaną przez organizatora (kreacja kobieca).

 6. Organizator nie zapewnia wykonania fryzury i makijażu.

 7. Efektem sesji będzie 1 (słownie: jedno) zdjęcie poddane autorskiej obróbce, przekazane w formie elektronicznej (e-mail).

 8. Wymagane jest potwierdzenie oddania osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2

 9. Akcja prowadzona będzie w dniach 28.12.2020 – 28.02.2021

 10. Zdjęcia wykonywane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 16.00

 11. Miejsce wykonywania zdjęć: Bydgoszcz

 12. Czas oczekiwania na gotowe zdjęcie do 14 dni roboczych.

 13. W celu zgłoszenia się do akcji należy wysłać wiadomość na zaczarowane.historie@gmail.com, bądź wiadomość prywatną w serwisie Facebook https://www.facebook.com/A.Pawska

 14. Z uwagi na ograniczenia czasowe, organizator nie jest w stanie zapewnić wykonania sesji wszystkim zgłaszającym się osobom. (ale dołoży wszelkich starań :))

 15. Na sesję należy umówić się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

 16. Dane osoby zgłaszającej się do sesji, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji przysługującego prawa do sesji oraz realizacji sesji przez:

Aneta Pawska Zaczarowane Historie

NIP 554279293

REGON 361342005