Regulamin sesji zdjęciowych

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH

 1. Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Rezerwacja terminu sesji zdjęciowej nie wymaga wpłaty zadatku.

 3.  Na dzień przed sesją zdjęciową w formie telefonicznej, bądź elektronicznej (e-mail. FB, IG) fotograf potwierdza godzinę oraz miejsce sesji zdjęciowej. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin sesji plenerowej zostanie przesunięty na kolejny pasujący termin, bądź lokalizacja zostanie zmieniona na wnętrze/studio. Zmiana terminu i miejsca sesji odbywa się po konsultacji z Klientem.

 4. Sesje zdjęciowe odbywają się w plenerze, we wnętrzu lub wynajętym studiu fotograficznym. Wszystkie opłaty związane z możliwością wykonywania zdjęć w danej lokalizacji ponosi Klient (bilet wstępu, zezwolenie na fotografowanie, wynajem przestrzeni).

 5. Na sesji zdjęciowej należy pojawić się punktualnie. Spóźnienie powoduje proporcjonalne skrócenie czasu sesji.

 6. Podczas sesji należy stosować zasady bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek. W plenerze należy zabezpieczyć się przed niską/wysoką temperaturą, słońcem i owadami.

 7. Zdjęcia plenerowe prezentowane w portfolio wykonane są w rzeczywistych lokalizacjach, nie mam możliwości wykonania zdjęć w studio i doklejenia tła w programie graficznym.

 8. Fotograf dochowa należytej staranności, aby wykonać wystarczającą ilość zdjęć do pakietu zamówionego przez klienta.

 9. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie dziecka w trakcie sesji i efekt końcowy w postaci póz i min w przypadku gdy maluch płacze, nie pozwala wziąć się na ręce, ma kolkę itp.

 10. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić przelewem w ciągu 7 dni od sesji zdjęciowej. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.

 11. Maksymalny czas obróbki i przekazania gotowych zdjęć wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania pełnej zapłaty za sesję zdjęciową.

 12. Istnieje możliwość obróbki zdjęć w przyspieszonym terminie 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności, wiąże się to z dopłatą 50% ceny wybranego pakietu.

 13. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.

 14. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że fotograf zadecyduje inaczej.

 15. Gotowe zdjęcia przekazywane są w formie elektronicznej w pełnej rozdzielczości. Klient otrzymuje link do prywatnej galerii znajdującej się na chmurze Google. Prywatna galeria aktywna jest przez 2 lata od daty przesłania klientowi.

 16. Surowe pliki dające możliwość obrobienia dodatkowych kadrów trzymam na dysku fizycznym przez rok od dnia wykonania sesji.